Centrum Rehabilitacji i Edukacji Medycznej

Prof. n. med. i n. o zdr. dr hab. Andrzej Czamara

specjalista w dziedzinie fizjoterapii

Fizjoterapia po wypadkach komunikacyjnych.

Rehabilitacja powypadkowa jest procesem intensywnego oddziaływania terapeutycznego, którego celem jest przywrócenie pacjenta do stanu sprzed wypadku lub przynajmniej przywrócenie sprawności umożliwiającej samodzielność.

Wystawiamy zaświadczenia o realizowaniu rehabilitacji oraz faktury VAT.

Rehabilitacja obejmuje:

 • naukę czynności dnia codziennego,
 • ćwiczenia przywracające prawidłowe zakresy ruchów w stawach,
 • wyrównanie obciążeń osiowych kończyn dolnych,
 • wyrównanie siły mięśniowej,
 • przywrócenie lokomocji,
 • zmniejszenie dolegliwości bólowych,
 • budowanie wytrzymałości, koordynacji i wydolności pacjenta,
 • zabiegi mające na celu poprawę gojenia się ran oraz wyglądu blizn pooperacyjnych

Prowadzimy fizjoterapię w warunkach domowych oraz ambulatoryjnych w naszym Centrum.

Rehabilitacja prowadzona w Centrum Rehabilitacji i Edukacji Sportowej jest progresywna oraz stale monitorowana obiektywnymi metodami fizjologicznymi i biomechanicznymi. Dobierana jest indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta, oraz jest prowadzona przez wykwalifikowanego terapeutę w konsultacji z lekarzem prowadzącym i zespołem specjalistów.

Rehabilitacja w warunkach domowych ma na celu:

 • rozpoczęcie usprawniania w jak najkrótszym okresie od zdarzenia,
 • naukę posługiwania się zaopatrzeniem ortopedycznym,
 • naukę podstawowych ruchów samoobsługi
 • szybkie uruchomienie pacjenta i zapobieganie przykurczom,
 • pionizację,
 • zapobieganie powstawaniu zakrzepów,
 • spowolnienie spadku siły mięśniowej,
 • osiągnięcie lepszych wyników w późniejszych etapach rehabilitacji.
2020 © Centrum Rehabilitacji i Edukacji Medycznej z siedzibą we Wrocławiu. Realizacja D.