Centrum Rehabilitacji i Edukacji Medycznej

Prof. n. med. i n. o zdr. dr hab. Andrzej Czamara

specjalista w dziedzinie fizjoterapii

Fizjoterapia w chorobach i obrażeniach narządu ruchu.

Prowadzimy indywidualną fizjoterapię w chorobach i obrażeniach narządu ruchu w ścisłej współpracy z lekarzem prowadzącym. Monitorujemy proces rehabilitacji przy wykorzystaniu obiektywnych metod biomechanicznych i fizjologicznych. Wykonujemy zabiegi z zakresu kinezyterapii, masażu, fizykoterapii i metod specjalnych, takich jak trening propriocepcji, stabilizacyjny czy terapia manualna.

Nasze Centrum Rehabilitacji oferuje kompleksowe usprawnianie po leczeniu operacyjnym uszkodzeń i schorzeń obręczy barkowej i po leczeniu zachowawczym. Rehabilitacja “barku” jest realizowana w oparciu o zindywidualizowany program, gdzie za pomocą odpowiedniego postępowania w pierwszej fazie eliminowany jest ból barku, a następnie przywracane są utracone funkcje lub deficyty ruchowe. Kompleksowa rehabilitacja stawu ramiennego obejmuje zabiegi fizykalne, kinezyterapię, masaż, terapię manualną, PIR (poizometryczna relaksacja mięśniowa), ćwiczenia propriocepcji oraz kinesiology taping. Zindywidualizowana rehabilitacja obręczy barkowej jest jedną ze specjalności naszego Centrum Rehabilitacji we Wrocławiu . Pozwala nam to na świadczenie usług fizjoterapii obejmujących następujące rozpoznania lekarskie :

● ból barku ,

● złamanie kości ramiennej,

● złamanie obojczyka,

● złamanie łopatki,

● złamania w obrębie barku,

● zwichnięcie stawu ramiennego,

● uszkodzenia obrąbka stawowego typu SLAP,

● konflikt podbarkowy,

● uszkodzenia mięśni obręczy barkowej,

● uraz więzadeł w obrębie barku (tendinopatie),

● PHS – zespół bolesnego barku,

● bark zamrożony,

● zarostowe zapalenie torebki stawowej,

● RZS (reumatoidalne zapalenie stawów),

● uszkodzenie stożka rotatorów,

● wszelkie zabiegi operacyjne metodami otwartymi lub artroskopowymi w obrębie barku,

● zmiany zwyrodnieniowe barku,

● inne schorzenia barku niewymienione w spisie.

 

Rehabilitacja stawu ramiennego w naszym ośrodku opiera się na zasadach zgodnych z Evidence Based Medicine, które bazują na dowodach naukowych popartych badaniami naukowymi. Cały proces rehabilitacji “barku” jest stale monitorowany za pomocą dostępnych narzędzi diagnostycznych. Zapraszamy do kontaktu z rejestracją w celu umówienia się na rehabilitację .

Postępowanie fizjoterapeutyczne w dysfunkcjach obręczy kończyny górnej i stawu ramiennego zawsze jest procesem wieloetapowym. Zależy przede wszystkim od wyniku badania klinicznego i ostatecznej decyzji lekarza specjalisty, rodzaju i stopnia uszkodzenia struktur obręczy barkowej i stawu ramiennego, chorób współtowarzyszących, wyboru leczenia, rodzaju i czasu unieruchomienia. Czynnikami, mającymi wpływ na wybór postepowania fizjoterapeutycznego są m.in. rodzaj uszkodzenia, czas od urazu, osobnicze cechy Pacjenta, poziom i rodzaj aktywności Pacjenta sprzed urazu oraz przede wszystkim cel jaki Pacjent stawia sobie oraz zespołowi medycznemu.

 

Rehabilitacja barku musi iść w parze z procesem gojenia się tkanek a następnie ich przebudowy. Początkowe etapy procesu gojenia tkanek stymulowane są za pomocą za pomocą zabiegów fizykalnych działających dodatkowo przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Z Pacjentem omawiane są zasady samoobsługi oraz czynności i ćwiczenia, które są zabronione w okresie procesu gojenia. W kolejnych etapach rehabilitacji stawu barkowego wykonuje się techniki specjalne, mobilizacje tkanek miękkich, poszczególnych torów łopatki i składowych obręczy barkowej. Dąży się do przywrócenia funkcji stawu i całej kończyny górnej, w tym zakresu ruchu, propriocepcji (czucia głębokiego) i koordynacji nerwowo-mięśniowej. Niezwykle ważnym celem usprawniania jest odbudowanie siły mięśniowej połączone z przywracaniem propriocepcji dynamicznej.

 

Indywidualny program rehabilitacji stawu barkowego, dobrany na podstawie obiektywnych metod oceny funkcjonalnej, ma na celu umożliwienie Pacjentowi powrotu do pracy zawodowej i do aktywności fizycznej na poziomie sprzed urazu. W przypadku Pacjentów uprawiających regularnie aktywność sportową na poziomie rekreacyjnym lub wyczynowym, wprowadzane są ćwiczenia o stopniowanej skali trudności, specyficzne dla określonej dyscypliny sportowej.

Kompleksowa rehabilitacja obręczy barkowej, oparta na ciągłym monitorowaniu Pacjenta oraz niezwykle precyzyjnej i systematycznej ocenie funkcjonalnej przy użyciu nowoczesnego sprzętu w zgodzie z możliwie najwyższymi standardami ma na celu przywrócenie możliwie jak największej sprawności obręczy kończyny górnej i stawu ramiennego.

Oprócz fizjoterapii stawu barkowego w Centrum Rehabilitacji i Edukacji Medycznej prowadzona jest fizjoterapia w ramach leczenia schorzeń i urazów całej kończyny górnej.

Nasze Centrum Rehabilitacji oferuje kompleksowe usprawnianie po leczeniu operacyjnym uszkodzeń i schorzeń ręki oraz po leczeniu nieoperacyjnym. Rehabilitacja ręki jest realizowana w oparciu o zindywidualizowany program, gdzie zastosowanie ma między innymi terapia manualna ręki oraz ćwiczenia ręki. Kompleksowa rehabilitacja ręki po złamaniu lub innym uszkodzeniu obejmuje zabiegi fizykalne, kinezyterapię czyli ćwiczenia ręki, masaż i terapia manualna ręki, PIR (poizometryczna relaksacja mięśniowa), ćwiczenia propriocepcji, terapię lustrzaną oraz kinesiology taping. Zindywidualizowana rehabilitacja ręki jest jedną ze specjalności naszego Centrum Rehabilitacji we Wrocławiu.

Pozwala nam to na świadczenie usług fizjoterapii obejmujących następujące rozpoznania lekarskie:

● złamanie i zwichnięcie paliczków i kości śródręcza,

● złamanie dalszej nasady kości promieniowej i łokciowej,

● schorzenie w obrębie stawu promieniowo-łokciowego i kompleksu chrząstki trójkątnej,

● złamanie kości nadgarstka,

● niestabilność i zwichnięcie nadgarstka,

● uraz ścięgien,

● zapalenie pochewek ścięgnistych ,

● palec przeskakujący,

● zespół de Quervaina,

● neuropatia uciskowa,

● choroba Dupuytrena,

● replantacja w obrębie ręki,

● uraz dystalnych części paliczków,

● amputacja w obrębie ręki,

● inne schorzenia ręki nie uwzględnione w spisie.

Rehabilitacja ręki po złamaniu l ub innym uszkodzeniu w naszym ośrodku opiera się na zasadach zgodnych z Evidence Based Medicine, które bazują na dowodach naukowych popartych badaniami naukowymi. Stale monitorujemy postępy rehabilitacji ręki za pomocą najnowszych metod diagnostycznych.

Bez względu na rodzaj dysfunkcji, rehabilitacja stawu biodrowego jest procesem wieloetapowym. Zależy przede wszystkim od wyniku badania klinicznego i ostatecznej decyzji lekarza specjalisty, rodzaju i stopnia uszkodzenia struktur stawu biodrowego, chorób współtowarzyszących, wyboru leczenia, rodzaju i czasu unieruchomienia. W indywidualnym planowaniu postępowania fizjoterapeutycznego uwzględnia się czas potrzebny do gojenia się tkanek, warunki biomechaniczne miejsca uszkodzenia, stosowanie obiektywnych metod kontroli obciążeń, osobnicze cechy pacjenta oraz cel jaki Pacjent stawia przed sobą i zespołem medycznym.

W pierwszych etapach rehabilitacja stawu biodrowego ukierunkowana jest głównie na zmniejszenie i zniesienie stanu zapalnego i związanego z nim bólu i obrzęku, a także na przywrócenie fizjologicznego zakresu ruchu stawu biodrowego i zapobieganie zanikom mięśniowym.

Wykonywane są ćwiczenia reedukujące propriocepcję (czucie głębokie), przygotowujące do pełnego obciążenia osiowego kończyny oraz do chodu. W postępowaniu fizjoterapeutycznym kładzie się nacisk na odpowiednio dobrane ćwiczenia – zwiększające siłę mięśniową, ćwiczenia propriocepcji oraz zwiększające kontrolę nerwowo-mięśniową czy trening funkcjonalny.

Indywidualny program usprawniania Pacjenta, dobrany na podstawie obiektywnych metod oceny funkcjonalnej, ma na celu umożliwienie Pacjentowi powrotu do pracy zawodowej i do aktywności fizycznej na poziomie sprzed urazu. W przypadku Pacjentów uprawiających regularnie aktywność sportową na poziomie rekreacyjnym lub wyczynowym, wprowadzane są ćwiczenia o stopniowanej skali trudności, specyficzne dla określonej dyscypliny sportowej.

Kompleksowa rehabilitacja stawu biodrowego, oparta na ciągłym monitorowaniu Pacjenta oraz niezwykle precyzyjnej i systematycznej ocenie funkcjonalnej przy użyciu nowoczesnego sprzętu w zgodzie z możliwie najwyższymi standardami ma na celu przywrócenie możliwie jak największej sprawności stawu biodrowego.

Oprócz fizjoterapii stawu biodrowego w Centrum Rehabilitacji i Edukacji Medycznej prowadzona jest fizjoterapia w ramach leczenia schorzeń i urazów miednicy i całej kończyny dolnej. Prowadzimy rehabilitację i fizjoterapię w:   

  • Zmianach zwyrodnieniowe stawu biodrowego
  • Endoprotezoplastyka stawu biodrowego
  • Artroskopii stawu biodrowego
  • Po leczeniu konfliktu panewkowo-udowego
  • Leczeniu złamań srodstawowych w obrębie stawu biodrowego
  • Dysplazji stawu biodrowego
  • Urazach (naciągnięcia, naderwania, zerwania, przeciążenia, tendinopatie) mięśni działających na staw biodrowy

W naszym Centrum Rehabilitacji oferujemy kompleksowe usprawnianie po leczeniu operacyjnym uszkodzeń i schorzeń kolana oraz po zastosowaniu leczenia zachowawczego. Rehabilitacja kolana j est realizowana w oparciu o zindywidualizowany program fizjoterapeutyczny dostosowany do stanu pacjenta.

Rehabilitacja po uszkodzeniu ACL czyli więzadła krzyżowego przedniego podlega innemu postępowaniu usprawniającemu niż rehabilitacja chrząstki lub rehabilitacja łąkotki. Gruntowna rehabilitacja kolana obejmuje zabiegi fizykalne, kinezyterapię, masaż, terapię manualną, reedukację prawidłowego wzorca chodu, PIR (poizometryczna relaksacja mięśniowa), ćwiczenia propriocepcji, pomiary biomechaniczne oraz kinesiotaping.

Rehabilitacja kolana, a zwłaszcza rehabilitacja po uszkodzeniu ACL jest ukierunkowana pod kątem odzyskania sprawności fizycznej pacjenta sprzed urazu lub powrotu do wcześniej uprawianej dyscypliny sportowej. Kompleksowa rehabilitacja kolana jest specjalnością naszego ośrodka znajdującego się w mieście Wrocław. Dzięki posiadaniu zaawansowanej aparatury pomiarowej oraz fachowej kadry fizjoterapeutycznej prowadzimy rehabilitację obejmującą następujące rozpoznania lekarskie:

● skręcenie kolana,

● zerwanie więzadła: ACL, PCL, MCL, LCL (więzadło krzyżowe przednie, więzadło krzyżowe tylne, więzadło poboczne-piszczelowe, więzadło poboczne-strzałkowe),

● uraz łąkotki bocznej lub przyśrodkowej,

● złamanie i zwichnięcie rzepki,

● złamanie kłykci kości udowej lub piszczelowej,

● niestabilność kolana,

● kolano koślawe lub szpotawe,

● choroba Osgood-Schlattera,

● uraz troczków rzepki

● gonartroza,

● RZS

● endoprotezoplastyka kolana

● wszelkie operacje w obrębie kolana metodami otwartymi i artroskopowymi

● inne schorzenia i urazy kolana nie wymienione w spisie

Rehabilitacja kolana w naszym ośrodku opiera się na zasadach zgodnych z Evidence Based Medicine, które bazują na dowodach naukowych popartych badaniami naukowymi. Zapraszamy do kontaktu z rejestracją w celu umówienia się na rehabilitację .

Bez względu na rodzaj dysfunkcji, rehabilitacja stawu kolanowego jest procesem wieloetapowym. Zależy przede wszystkim od wyniku badania klinicznego i ostatecznej decyzji lekarza specjalisty, rodzaju i stopnia uszkodzenia struktur stawu kolanowego, chorób współtowarzyszących, wyboru leczenia, rodzaju i czasu unieruchomienia. W indywidualnym planowaniu postępowania fizjoterapeutycznego uwzględnia się czas potrzebny do gojenia się tkanek, warunki biomechaniczne miejsca uszkodzenia, stosowanie obiektywnych metod kontroli obciążeń, osobnicze cechy pacjenta oraz cel jaki Pacjent stawia przed sobą i zespołem medycznym.

W pierwszych etapach rehabilitacja stawu kolanowego jest ukierunkowana przede wszystkim na zmniejszenie i zniesienie stanu zapalnego i związanego z nim bólu i obrzęku, a także na przywrócenie fizjologicznego zakresu ruchu stawu kolanowego i zapobieganie zanikom mięśniowym.

Wykonywane są ponadto ćwiczenia reedukujące czucie głębokie (propriocepcję), przygotowujące do pełnego obciążenia osiowego kończyny i chodu. W programie rehabilitacji kładzie się nacisk na odpowiednio dobrane ćwiczenia – zwiększające siłę mięśniową, ćwiczenia propriocepcji oraz zwiększające kontrolę nerwowo-mięśniową czy trening funkcjonalny. Stopniowo wprowadzane są ćwiczenia rozwijające skoczność, szybkość, wytrzymałość oraz ćwiczenia specyficzne dla uprawianej dyscypliny sportowej.

Indywidualny program usprawniania Pacjenta, dobrany na podstawie obiektywnych metod oceny funkcjonalnej, ma na celu umożliwienie Pacjentowi powrotu do pracy zawodowej i do aktywności fizycznej na poziomie sprzed urazu. W przypadku Pacjentów uprawiających regularnie aktywność sportową na poziomie rekreacyjnym lub wyczynowym, wprowadzane są ćwiczenia o stopniowanej skali trudności, specyficzne dla określonej dyscypliny sportowej.

Kompleksowa rehabilitacja stawu kolanowego, oparta na ciągłym monitorowaniu Pacjenta oraz niezwykle precyzyjnej i systematycznej ocenie funkcjonalnej przy użyciu nowoczesnego sprzętu w zgodzie z możliwie najwyższymi standardami ma na celu przywrócenie możliwie jak największej sprawności stawu kolanowego.

Oprócz fizjoterapii stawu kolanowego w Centrum Rehabilitacji i Edukacji Medycznej prowadzona jest fizjoterapia w ramach leczenia schorzeń i urazów całej kończyny dolnej.

Nasze Centrum Rehabilitacji mieszczące się we Wrocławiu oferuje kompleksowe usprawnianie po leczeniu operacyjnym uszkodzeń i schorzeń stawu skokowego i po leczeniu zachowawczym. Rehabilitacja stawu skokowego jest realizowana w oparciu o zindywidualizowany program, gdzie za pomocą odpowiedniego postępowania w pierwszej fazie eliminowany jest ból stopy, a następnie przywracane są utracone funkcje lub deficyty ruchowe.

Kompleksowa stopy obejmuje zabiegi fizykalne, kinezyterapię, masaż, terapię manualną, PIR (poizometryczna relaksacja mięśniowa), ćwiczenia propriocepcji oraz kinesiotaping. Zindywidualizowana rehabilitacja stawu skokowego jest jedną ze specjalności naszego Centrum Rehabilitacji we Wrocławiu.

Pozwala nam to na świadczenie usług fizjoterapii obejmujących następujące rozpoznania lekarskie:

● skręcenie stawu skokowego,

● złamanie kostki bocznej lub przyśrodkowej,

● złamanie dwu lub trójkostkowe,

● zwichnięcie kostki,

● złamanie w obrębie stawu skokowego górnego lub dolnego ,

● złamanie w obrębie stopy,

● wady stóp,

● choroba zwyrodnieniowa stawu skokowego,

● schorzenia i urazy ścięgna Achillesa,,

● złamanie kości piszczelowej i strzałkowej, ,

● amputacja stopy,

● ostroga piętowa,

● paluch koślawy ( hallux)

● wszelkie leczenie operacyjne w obrębie stopy i stawu skokowego

 


Rehabilitacja stopy i stawu skokowego w naszym ośrodku opiera się na zasadach zgodnych z Evidence Based Medicine, które bazują na dowodach naukowych popartych badaniami naukowymi. Cały proces rehabilitacji stopy i stawu skokowego jest stale monitorowany za pomocą dostępnych narzędzi diagnostycznych.

Rehabilitacja stawu skokowego jest procesem etapowym, zależącym przede wszystkim od wyniku badania klinicznego i ostatecznej decyzji lekarza specjalisty, rodzaju i stopnia uszkodzenia struktur stawu skokowego, chorób współtowarzyszących, wyboru leczenia, rodzaju i czasu unieruchomienia.

W indywidualnym planowaniu postępowania fizjoterapeutycznego uwzględnia się czas potrzebny do gojenia się tkanek, warunki biomechaniczne miejsca uszkodzenia, stosowanie obiektywnych metod kontroli obciążeń, osobnicze cechy pacjenta oraz cel jaki Pacjent stawia przed sobą i zespołem medycznym.

W pierwszych etapach rehabilitacji stawu skokowego szczególny nacisk położony jest na zabiegi stymulujące proces gojenia uszkodzonych tkanek oraz zmniejszające i znoszące stan zapalny tkanek w obrębie stawu skokowego. Przywracana jest funkcja stawu i całej kończyny dolnej. Stopniowo przywracany jest zakres ruchu stawu skokowego, propriocepcja (czucie głębokie), chód. Ćwiczenia dobierane są starannie odpowiednio do danego etapu rehabilitacji a skala trudności poszczególnych jest stopniowo zwiększana. Kolejno przywracana jest siła mięśni działających na staw skokowy. Dąży się do uzyskania możliwie jak największej sprawności nie tylko stawu skokowego, ale i kończyny dolnej oraz całego ciała.

 


Indywidualny program usprawniania Pacjenta, dobrany na podstawie obiektywnych metod oceny funkcjonalnej, ma na celu umożliwienie Pacjentowi powrotu do pracy zawodowej i do aktywności fizycznej na poziomie sprzed urazu. W przypadku Pacjentów uprawiających regularnie aktywność sportową na poziomie rekreacyjnym lub wyczynowym, wprowadzane są ćwiczenia o stopniowanej skali trudności, specyficzne dla określonej dyscypliny sportowej.

Kompleksowa rehabilitacja stawu skokowego, oparta na ciągłym monitorowaniu Pacjenta oraz niezwykle precyzyjnej i systematycznej ocenie funkcjonalnej przy użyciu nowoczesnego sprzętu w zgodzie z możliwie najwyższymi standardami ma na celu przywrócenie możliwie jak największej sprawności stawu skokowego.

Oprócz fizjoterapii stawu skokowego w Centrum Rehabilitacji i Edukacji Medycznej prowadzona jest fizjoterapia w ramach leczenia schorzeń i urazów całej kończyny dolnej.

2020 © Centrum Rehabilitacji i Edukacji Medycznej z siedzibą we Wrocławiu. Realizacja D.